Đào tạo giáo viên Montessori Đào tạo giáo viên Montessori
Montessori giáo viên sẽ hướng dẫn các chương trình giảng dạy và tiến độ đào tạo. Nếu ước mơ của bạn là một thách thức ngay bây giờ!
Đào tạo Giải pháp Nghiên cứu và Phát triển Đào tạo Giải pháp Nghiên cứu và Phát triển
Nghiên cứu Giáo dục Toàn cầu cố định gaebalreul bạn biết Harry đều đặn tiếp tục. Tất cả trẻ em trên thế giới mong muốn một giấc mơ kkulsu tương lai phải thông qua giáo dục.
Montessori PDF Montessori PDF
Bạn có thể tải xuống một danh mục điện tử của công cụ giáo dục của Helia Montessori, vui lòng liên hệ với chúng tôi!

Sách & Giáo dục

"Các công ty của việc chia sẻ và yêu thương phục vụ khách hàng và hàng xóm của chúng tôi"
Một cuốn sách tốt và một giáo xứ. Tôi sẽ là một nền tảng cho việc đào tạo và giảng dạy lãnh đạo tương lai với cá tính đúng đắn và các giá trị đúng thông qua đào tạo chuyên cung cấp.


top