• Doanh nghiệp phục vụ và chia sẻ tình yêu láng giềng và khách hàng
  Chúng tôi sẽ trở thành nền tảng hình thành giá trị quan đúng đắn thông qua giáo dục chuyên sâu cùng với những loại quyển sách tốt.
Home / Viện đào tạo thiên tài Montessori CNSCHOOL

Viện đào tạo thiên tài Montessori CNSCHOOL

  + Giới thiệu CNSCHOOL

  Để một hạt giống tốt được gieo trồng và trở thành một gốc cây tốt và kết trái thì các yếu tố môi trường xung quanh như ánh sáng, nước, chất dinh dưỡng, v.v đóng vai trò quyết định. CNSCHOOL là cơ quan giáo dục chuyên biệt của Montessori cung cấp môi trường giáo dục tốt để con cháu chúng ta có thể trở thành nhân vật chủ chốt của thế hệ tương lai và trưởng thành một cách ngay thẳng về mặt nhân cách lẫn tri thức.

  + Ý niệm thành lập

  Thời kỳ trẻ nhỏ là thời gian quan trọng trong cuộc đời tạo sự phát triển kỳ diệu nhất về mặt tri thức, xã hội, tinh thần và thể chất,
  Trong thời điểm quan trọng như thế, chúng tôi thực hiện giáo dục trẻ nhỏ nhằm giúp chúng hình thành nên giá trị quan đúng đắn và phát huy hết tiềm năng vốn có của từng trẻ.

  + Tầm nhìn giáo dục

  Đào tạo nhân tài vượt trội và đầy tính sáng tạo dẫn dắt thế giới bằng cách giúp cho tự mỗi một trẻ em phát triển bản thân, hình thành nhân cách và giá trị quan đúng đắn của Chúa Jesus qua việc giáo dục mở ra tương lai hạnh phúc.

  + Mục tiêu giáo dục

  Trẻ em phát triển về mặt nhân cách và tri thức

  + Chương trình giáo dục

  – Chương trình chuyên sâu Montessori
  Đây là chương trình nắm rõ đặc tính của mỗi một trẻ em trong giai đoạn nhạy cảm cùng với giáo viên chuyên gia Montessori, không những dạy học bằng 500 giáo cụ Montessori chính thống của 1000 giai đoạn mà tìm cách giúp cho trẻ tự tìm ra cuộc sống hạnh phúc cho bản thân.

  – Giáo dục đọc sách
  Đây là chương trình tăng cao ý tưởng sáng tạo thông qua chương trình nâng cao khả năng tư duy tổng hợp từ việc đọc sách tranh ảnh cùng các câu chuyện trong sách. Đồng thời vừa trải nghiệm vừa bàn luận giúp sáng tác ra câu chuyện của bản thân

  – Giáo dục tiếng Anh
  Đây là chương trình học tiếng Anh với phương pháp tiếp thu tiếng mẹ đẻ bằng cách xây dựng nền tảng tiếng Anh giao tiếp tập trung nghe nói giúp sử dụng tiếng Anh thực tế trong đời thường.

  – Khu vui chơi kiến thức
  Đây là chương trình trải nghiệm nhiều kiến thức tổng hợp bằng các trò chơi trong cuộc sống giúp trẻ có thể gần gũi hơn với thiên nhiên.

  ※ Bằng phương pháp giáo dục nêu trên chúng tôi đang vận hành chương mẫu giáo chính quy (4~7 tuổi) và chương trình ngắn hạn (mẫu giáo và cấp tiểu học)


top