• Doanh nghiệp phục vụ và chia sẻ tình yêu láng giềng và khách hàng
  Chúng tôi sẽ trở thành nền tảng hình thành giá trị quan đúng đắn thông qua giáo dục chuyên sâu cùng với những loại quyển sách tốt.
Home / Đào tạo giáo viên

Đào tạo giáo viên

  + Giới thiệu

  Viện đào tạo giáo viên Montessori Helia giáo dục dựa trên phương pháp luận và triết học Montessori,
  thực hiện giáo dục Montessori đúng đắn phù hợp với thời đại giúp trẻ em trưởng thành về mặt toàn thể nhân cách từ tri thức, thể chất đến tinh thần trong thời kỳ nhạy cảm tuyệt đối cần phương pháp giáo dục Montessori kết hợp tình yêu thương của Đức Chúa Trời là Đấng cao quý của loài người.

  Hơn nữa, kế thừa triết học Montessori nhấn mạnh cần phải giáo dục cha mẹ hoặc giáo viên trước khi dạy các trẻ nhỏ, chúng tôi đặt mục tiêu đào tạo giáo viên chuyên gia Montessori xuất sắc để giúp cho việc phát triển hiện trường giáo dục trẻ nhỏ. (Phương pháp giáo dục Montessori thiên tài đã được phản ánh vào giai đoạn giáo dục lần thứ 7, do đó rất cần thiết trong việc đào tạo cho giáo viên đang giảng dạy tại nhà trường.)

  Người nào đủ điều kiện theo quy định đào tạo giáo viên sẽ được Công ty cổ phần Helia cấp chứng chỉ hành nghề theo Khoản 2 Điều 17 Luật chứng chỉ cơ bản và Khoản 4 Điều 23, Khoản 2 Điều 23.2 Nghị định hướng dẫn Luật chứng chỉ cơ bản do Viện trưởng viện nghiên cứu năng lực nghề nghiệp giảng dạy đăng ký và cơ quan có thẩm quyền là Bộ giáo dục chứng nhận. Có thể lấy chứng chỉ tại Hàn Quốc và nước ngoài.

  + Quá trình giáo dục

  Khóa chính quy

  Giới thiệu : Đây là chương trình đào tạo chuyên gia giáo viên Montessori dựa trên phương pháp luận và triết học Montessori bằng những nội dung giáo dục được chuẩn bị phù hợp với hiện trường và thực tiễn.

  Nội dung giáo dục : Triết học và phương pháp luận Montessori (Mục tiêu giáo dục, lịch sử, lý thuyết thời kỳ nhạy cảm và bình thường hóa, phát triển trẻ em, lý luận giáo viên, phương pháp quan sát, v.v), Cung cấp giáo cụ lĩnh vực văn hóa, ngoại ngữ, số, cảm giác, đời thường, Tận dụng giáo cụ và áp dụng, rèn luyện thực hành và phương pháp tạo giáo cụ

  Đối tượng : Người đang làm việc tại cơ sở giáo dục trẻ em / Sinh viên chuyên ngành giáo dục trẻ em, trẻ em học, ngành phúc lợi xã hội, ngành tâm lý trưởng thành / Cha mẹ đặt mục tiêu giáo dục tại gia / Người đang giảng dạy tại các trung tâm học tập / Mục sử và trẻ em có định hướng mục sư
  (Có suất học bổng dành cho giáo viên cơ quan bảo vệ trẻ khuyết tật theo ngành giáo dục đặc biệt)

  Thời gian học :
     Lớp trong tuần – 1 Tuần 1 buổi tối 6:30~9:30
     Lớp cuối tuần – mỗi thứ 7 cách 2 tuần mỗi tháng 2 lần Sáng 9 giờ ~ Chiều 3 giờ
     96 giờ Thực hành 30 giờ

  Địa điểm giáo dục : thay đổi tùy thuộc vào tình hình thực tế.

  Khóa ngắn hạn (Khóa ngắn hạn kỳ nghỉ hè)

  Giới thiệu : Đây là chương trình đào tạo ngắn hạn cấp tốc được tiến hành một phần dựa trên triết học và phương pháp luận Montessori, không những giúp đào tạo lại giáo viên vốn có mà còn giúp cho các giáo viên mới và giáo viên phụ hỗ trợ vận hành lớp học Montessori có thể thích ứng một cách nhanh chóng.

  Nội dung giáo dục : Triết học cơ bản và phương pháp luận Montessori, Khóa cơ bản của lĩnh vực văn hóa, ngoại ngữ, số, cảm giác, đời thường, Thực hành tận dụng giáo cụ

  Đối tượng : Người đang làm việc tại cơ sở giáo dục trẻ em hoặc giáo viên phụ chuẩn bị làm việc tại các cơ sở giáo dục trẻ em

  Thời gian học : Tùy thuộc vào tình hình thực tế

  Khóa quản lý vận hành

  Giới thiệu : Đây là chương trình đạo tạo giúp người học có thể gắn kết chương trình Montessori tại và vận hành một cách thực tế cơ sở giáo dục.

  Nội dung giáo dục : Khóa đào tạo Montessori / Cấu thành môi trường Montessori / Giới thiệu, sử dụng và áp dụng giáo trình phụ / Đào tạo cha mẹ và chuẩn bị lớp học phụ huynh tham dự / Sự kiện Montessori

  Đối tượng : Người đã hoàn thành khóa chính quy Montessori đang vận hành cơ sở giáo dục, người đang chuẩn bị thành lập cơ sở giáo dục

  Thời gian học : Tổng 30 giờ

  + Giới thiệu giảng viên

  Moon Chang Sook

    Thạc sĩ ngành giáo dục mầm non Trường đại học Yonsei
    Chứng nhận Montessori quốc tế MIA
    Ủy viên quốc tế và đại biểu Hàn Quốc Hiệp hội MIA
    Giáo sư kiêm nhiệm khoa kinh doanh trẻ em Trường đại học Daejeon (Trước)
    Thành lập khóa Montessori Viện đào tạo suốt đời Trường đại học Yonsei (Trước)
    Trung tâm hỗ trợ tổng hợp xã hội người nước ngoài tại Hàn Quốc chi nhánh Chungnam (Hiện tại)
    Giáo sư hướng dẫn giáo dục tổng hợp gia đình đa văn hóa (Hiện tại)
    Giáo viên trách nhiệm Viện đào tạo giáo viên Montessori Helia (Hiện tại)
    Giáo viên trách nhiệm Viện đào tạo giáo viên Montessori Helia Việt Nam (Hiện tại)

  Kim Nam Mi

    Thạc sĩ ngành giáo dục mầm non Trường đại học Kye Myung
    Chứng nhận Montessori quốc tế MIA
    Hoàn thành khóa Montessori cấp tiểu học AMS
    Chuyên viên Intern School quốc tế MIA (Trước)
    Viện trưởng Viện đào tạo thiên tài Montessori CNSCHOOL (Hiện tại)
    Viện trưởng Viện đào tạo giáo viên Montessori Helia (Hiện tại)
    Chuyên viên Viện đào tạo giáo viên Montessori Helia Việt Nam (Hiện tại)


top