• Doanh nghiệp phục vụ và chia sẻ tình yêu láng giềng và khách hàng
  Chúng tôi sẽ trở thành nền tảng hình thành giá trị quan đúng đắn thông qua giáo dục chuyên sâu cùng với những loại quyển sách tốt.
Home / Viện nghiên cứu R&D

Viện nghiên cứu R&D

+ 1. Phát triển chương trình đào tạo

  – Tìm ra những chương trình giáo dục phù hợp với thời đại gắn liền với ý niệm giáo dục Montessori
  – Nghiên cứu chương trình được chuyên biệt hóa Montessori bao gồm các lĩnh vực đời thường, cảm giác, số, ngoại ngữ, văn hóa, v.v
  – Nghiên cứu chương trình giáo dục đọc sách mẫu giáo, cấp tiểu học
  – Nội địa hóa chương trình giáo dục phản ánh thực tiễn theo từng quốc gia

+ 2. Phát triển giáo cụ và giáo trình

  – Nghiên cứu phát triển giáo cụ dựa trên ý niệm giáo dục Montessori và giáo trình liên quan
  – Tuyển chọn sách tranh ảnh dành cho trẻ nhỏ phù hợp về chất lượng và sự phát triển, đồng thời phát triển giáo trình cần thiết cho lớp học sách tranh ảnh
  – Phát triển giáo trình và giáo cụ phù hợp với văn hóa các nước

+ 3. Nghiên cứu chương trình giáo dục tiếng Hàn

  – Nghiên cứu phát triển chương trình giáo dục tiếng Hàn trẻ nhỏ dành cho người Hàn cư trú tại nước ngoài và gia đình đa văn hóa
  – Nghiên cứu phát triển chương trình giáo dục tiếng Hàn tận dụng giáo cụ dựa trên ý niệm giáo dục Montessori

top